Gạt mưa có xương dành cho kính lái

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
0848 106 10
610 mm / 24"
0848 147 50
750 mm / 29,5"
Gạt mưa có xương
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
0848 175 0
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương 1
  click to load video
Gạt mưa không xương 2
  click to load video
Gạt mưa không xương 3
  click to load video
Gạt mưa không xương có lỗ Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  click to load video
Lưỡi gạt mưa cao su Honda kiểu cũ
  click to load video
Gạt mưa không xương Bosch xuất xứ từ Trung Quốc
  click to load video
Valeo (not OEM)
  click to load video

Xe Buýt

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
0848 106 10
610 mm / 24"
0848 147 50
750 mm / 29,5"
0848 18 105 0
1050 mm / 41,3"
Gạt mưa có xương
  click to load video
Xe Buýt
  click to load video

Gạt mưa có xương kính sau xe

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
0848 106 10
610 mm / 24"
Gạt mưa có xương kính sau xe
  click to load video

Gạt mưa không xương

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Length
0848 175 0
750 mm / 29,5"
Gạt mưa không xương kính sau xe
  click to load video