ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
0848 106 10
610 mm / 24"
0848 147 50
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
0848 175 0
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง type 1
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง for Honda
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน แบบตรง Typ China
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
Valeo (not OEM)
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน สำหรับรถหัวลาก

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
0848 106 10
610 mm / 24"
0848 147 50
750 mm / 29,5"
0848 18 105 0
1050 mm / 41,3"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ
ที่ปัดน้ำฝน สำหรับรถหัวลาก
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
0848 106 10
610 mm / 24"
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง

รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
ความยาว
0848 175 0
750 mm / 29,5"
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง แบบตรง
  กดเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ